SCHATTING TE GOEDER TROUW

U hebt recht op een "Te goeder trouw schatting" waarin wordt uitgelegd hoeveel uw medische zorg zal kosten. Volgens de wet moeten zorgverleners cliënten die geen verzekering hebben of geen gebruik maken van een verzekering een schatting geven van de rekening voor medische artikelen en diensten.

  • U hebt het recht om een ​​schatting te goeder trouw te ontvangen voor de totale verwachte kosten van niet-spoedeisende artikelen of diensten. Dit omvat gerelateerde kosten zoals medische tests, geneesmiddelen op recept, apparatuur en ziekenhuiskosten.
  • Zorg ervoor dat uw zorgverzekeraar u ten minste 1 werkdag voor uw medische dienst of item schriftelijk een schatting te goeder trouw geeft. U kunt uw zorgverlener en elke andere zorgverlener die u kiest ook om een ​​schatting te goeder trouw vragen voordat u een artikel of dienst plant.
  • Als u een rekening ontvangt die ten minste $ 400 hoger is dan uw schatting te goeder trouw, kunt u de rekening betwisten.
  • Zorg ervoor dat u een kopie of foto van uw schatting te goeder trouw bewaart.

Ga voor vragen of meer informatie over uw recht op een schatting te goeder trouw naar www.cms.gov/nosurprises.